Дан: 8. јануара 2017.

UPLS 8. јануара 2017.

Foto: Nenad Šone Mihajlovic   Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник РС бр.73/10 ), издаје: САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 1/ 2017 Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја, надлежни органи и организације водопривреде, пловидбени агенти, марине и наутички клубови као и остали […]