Mesec: februar 2017.

UPLS 27. februara 2017.

Poštovani,Zahvaljujemo se na vašem odgovoru u razumnom roku po našoj predstavci, s tim u vezi ostaje nerazjašnjeno sledeće:Prilikom kvalifikacije u vašem odgovoru niste uzeli u obzir član 104. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u daljem tekstu Zakon. Članom 104 Zakona se brodske knjige i isprave izdate prema propisima članica Evropske unije priznaju […]

UPLS 27. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTUREMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJZAHTEVPoštovani,Udruženje profesionalnih lađara Srbije postupajući po obaveštenjima i zapažanjima kako svojih članova, tako i drugih zainteresovanih strana, a u vezi upotrebe i upotrebne vrednosti brodarskih knjižica i ovlašćenja izdatih od strane Republike Srbije, na unutrašnjim vodnim putevima u Evropi, je preduzelo sledeće postupke:Republika Srbija je preduzela određene […]

UPLS 24. februara 2017.

“POMOĆ, POMOĆ ! POZIVA BROD „KRAJINA“, POZICIJA REKA SAVA, IZMEĐU STAROG ŽELEZNIČKOG MOSTA I GAZELE!!!Nažalost, na “Krajini” odavno nema radio stanice, ni posade koja bi mogla da uputi poziv u pomoć. Zato, u ime Krajine i onoga što ona predstavlja, Udruženje profesionalnih #lađara Srbije upućuje ovaj javni poziv, molbu i zahtev svim institucijama Republike Srbije, […]

UPLS 23. februara 2017.

Dana 23.02.2017. dobili smo odgovor ministarstva na predstavku o postupanja službenika kapetanije na overu ukrcanja Srpskih državljana zaposlenih na brodovima koji viju stranu zastavu. U nastavku možete preuzeti i pregledati dopis.Dopis ministarstvaUpravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije

UPLS 15. februara 2017.

Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike.U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik.DOPIS UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LAĐARA […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJOBAVEŠTENJE BROJ 5 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalni lađara Srbije u vezi pravilnog vođenja brodske administracije.RADIO DNEVNIKU praksi se surećemo sa problemom vezanima za ovu brodsku evidenciju, sam obrazac dnevnika je zastarelo rešenje i postojeći obrazac je još iz vremena početaka bežične komunikacije. Uređaji uz […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRUSEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 4 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Član 150.“Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na brodu izdaje naređenja kojima se obezbeđuju brod i plovidba […]