Dan: 9. februara 2017.

UPLS 9. februara 2017.

Povodom brojnih žalbi članova Udruženja na nemogućnost overe naših brodarskih knjižica pri ukrcanju na brodovima sa stranom zastavom, poslali smo ministarstvu saobraćaja sledeći dopis:MINISTARSTVU GRADJEVINE SAOBRAČAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEPREDSTAVKA NA POSTUPANJE SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA U skladu sa obavezama ministarstva po članu 245 zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjin vodama, u daljem tekstu zakon, ovim […]