Dan: 15. februara 2017.

UPLS 15. februara 2017.

Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike.U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik.DOPIS UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LAĐARA […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJOBAVEŠTENJE BROJ 5 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalni lađara Srbije u vezi pravilnog vođenja brodske administracije.RADIO DNEVNIKU praksi se surećemo sa problemom vezanima za ovu brodsku evidenciju, sam obrazac dnevnika je zastarelo rešenje i postojeći obrazac je još iz vremena početaka bežične komunikacije. Uređaji uz […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRUSEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 4 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.Član 150.“Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na brodu izdaje naređenja kojima se obezbeđuju brod i plovidba […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 3 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema koji su uočeni u primeni propisa prilikom vođenja brodske administracije.DNEVNIK BRODSKOG SMEĆAUvođenje ove novine u našem brodarstvu vidimo kao pozitivan pomak, a kao udruženje pozdravljamo svaku meru koja podiže ekološku svest i […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 2 Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi kadrovske strukture ukrcanog osoblja trgovačke mornarice i mogućim problemima u budućem periodu. Slična zapažanja se nalaze i u vašoj strategiji razvoja brodarstva.Brodarstvo nije izbeglo opšti društveni sunovrat devedesetih godina prošlog veka, u pogledu […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTUREMINISTRUSEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ I BEZBEDNOST PLOVIDBE OBAVEŠTENJE BROJ 1.Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, koja su bitna za pravilno funkcionisanje vašeg resora i naših članova u obavljanju svojih delatnosti. Naše strukovno udruženje je skoro formirano, a ovo obaveštenje je deo naših aktivnosti na ispunjavanju proklamovanih ciljeva udruženja koje možete […]

UPLS 15. februara 2017.

Povodom nesporazuma nastalih u komunikaciji između Udruženja profesionalnih lađara i ministarstva odlučili smo da sve dopise ubuduće dostavljamo na pisarnicu ministarstva, na mejl ministarstva i objavimo na sajtu udruženja.MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJEMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJDOPISPoštovani,U nameri da izbegnemo komunikaciski nesporazum, u prilogu vam dostavljamo kopije elektronske pošte upućene vama od strane […]

UPLS 15. februara 2017.

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. Zakon), objavljuje:SAOPŠTENJE   BRODARSTVU  br. 7/ 2017Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća vodnog saobraćaja, nadležni organi i organizacije vodoprivrede, plovidbeni agenti, marine i nautički klubovi kao i […]