Дан: 15. фебруара 2017.

UPLS 15. фебруара 2017.

Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike. U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik. DOPIS UDRUŽENJA […]

UPLS 15. фебруара 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 5   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalni lađara Srbije u vezi pravilnog vođenja brodske administracije. RADIO DNEVNIK U praksi se surećemo sa problemom vezanima za ovu brodsku evidenciju, sam obrazac dnevnika je zastarelo rešenje i postojeći obrazac je još […]

UPLS 15. фебруара 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 4   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Član 150. “Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na […]

UPLS 15. фебруара 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE   MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 3   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema koji su uočeni u primeni propisa prilikom vođenja brodske administracije. DNEVNIK BRODSKOG SMEĆA Uvođenje ove novine u našem brodarstvu vidimo kao pozitivan pomak, a kao […]

UPLS 15. фебруара 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 2  Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi kadrovske strukture ukrcanog osoblja trgovačke mornarice i mogućim problemima u budućem periodu. Slična zapažanja se nalaze i u vašoj strategiji razvoja brodarstva. Brodarstvo nije izbeglo opšti društveni sunovrat […]

UPLS 15. фебруара 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE MINISTRUSEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ I BEZBEDNOST PLOVIDBE   OBAVEŠTENJE BROJ 1. Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, koja su bitna za pravilno funkcionisanje vašeg resora i naših članova u obavljanju svojih delatnosti. Naše strukovno udruženje je skoro formirano, a ovo obaveštenje je deo naših aktivnosti na ispunjavanju proklamovanih […]

UPLS 15. фебруара 2017.

Povodom nesporazuma nastalih u komunikaciji između Udruženja profesionalnih lađara i ministarstva odlučili smo da sve dopise ubuduće dostavljamo na pisarnicu ministarstva, na mejl ministarstva i objavimo na sajtu udruženja. MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ DOPIS Poštovani, U nameri da izbegnemo komunikaciski nesporazum, u prilogu vam dostavljamo kopije elektronske […]

UPLS 15. фебруара 2017.

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16 и 104/16-др. Закон), објављује: САОПШТЕЊЕ   БРОДАРСТВУ  бр. 7/ 2017 Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја, надлежни органи и организације водопривреде, пловидбени агенти, марине и наутички клубови […]