Dan: 27. februara 2017.

UPLS 27. februara 2017.

Poštovani,Zahvaljujemo se na vašem odgovoru u razumnom roku po našoj predstavci, s tim u vezi ostaje nerazjašnjeno sledeće:Prilikom kvalifikacije u vašem odgovoru niste uzeli u obzir član 104. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u daljem tekstu Zakon. Članom 104 Zakona se brodske knjige i isprave izdate prema propisima članica Evropske unije priznaju […]

UPLS 27. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTUREMINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJZAHTEVPoštovani,Udruženje profesionalnih lađara Srbije postupajući po obaveštenjima i zapažanjima kako svojih članova, tako i drugih zainteresovanih strana, a u vezi upotrebe i upotrebne vrednosti brodarskih knjižica i ovlašćenja izdatih od strane Republike Srbije, na unutrašnjim vodnim putevima u Evropi, je preduzelo sledeće postupke:Republika Srbija je preduzela određene […]