Месец: март 2017.

UPLS 9. марта 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali obaveštenje o zapažanjima vezano za plovidbu na reci Save od ušća do Ostružničkog mosta. OBAVEŠTENJE BR. 8 Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, a u vezi odvijanja bezbedne plovidbe u akvatoriji reke Save od ušća Save u Dunav do Ostružničkog mosta. Navedena akvatorija prestavlja deo plovnog puta […]

UPLS 9. марта 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali : PREDSTAVKU  NA STANJE OBELEŽAVANJA PLOVIDBENIH OTVORA MOSTOVA Poštovani, Trenutno stanje postavljenjih znakova, svetlosnih signala i radarskih markera na plovidbenim otvorima mostova na plovnim putevima u Republici Srbiji je verovatno na najnižem nivou u Evropi. Plovidba noću i u uslovima smanjene i ograničene vidljivosti kroz plovidbene otvore mostova u Srbiji […]

UPLS 9. марта 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali sledeći dopis za zahtevom za revizijom i ispravkom Brodskog dnevnika i Popisa posade. Zahtev za reviziju brodskih dokumenata – Brodski dnevnik i Popis posade Poštovani, Obraćamo Vam se povodom zapažanja iz prakse vezano za upotrebu brodskih knjiga: Brodski dnevnik i Popis posade. Brodski dnevnik je u prošlosti imao značajnu ulogu […]

UPLS 4. марта 2017.

ZAHTEV ZA DOPUNU PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA „Službeni glasnik RS“ broj 30 od 27. marta 2015. Poštovani, Navedeni pravilnik je bitno uticao na Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2017 godinu. Sidrišta određena ovim pravilnikom i planom obeležavanja nisu dovoljna po svom broju, lokacijama i površinama akvatorije koju zauzimaju za […]

UPLS 4. марта 2017.

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis: OBAVEŠTENJE – MINIMALAN BROJ ČLANOVA POSADE U STAJANJU Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, u vezi minimalne posade broda u stajanju. U praktičnoj primeni Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i pratećih propisa susrećemo sa problemom definsanja minimalnog broja članova posade u stajanju. […]

UPLS 3. марта 2017.

Dana 03.03.2017. Ministarstvu smo dostavili sledeći dopis: OBAVEŠTENJE broj 9 – Obeležavanje plovnog puta na sektoru Golubac Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesinalnih lađara Srbije, u vezi projekata koje sprovodi vaše ministarstvo, a direktno utiču na našu struku. Smatramo da pokrenuti projekti uvođenja daljinske kontrole obeležavanja na plovnim putevima, redovnog tehničkog održavanja plovnih puteva […]

UPLS 3. марта 2017.

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis sa molbom za pojašnjenje: ZAHTEV ZA TUMAČENJE DELOVA PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA, ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE Službeni glasnik RS br. 64/12, 99/15 i 3/17 Poštovani, Navedeni pravilnik je u praktičnoj primeni izazvao dileme, te vam se obraćamo ovim putem kako bi smo […]

UPLS 3. марта 2017.

Zbog pojačane potražnje naših ljudi za poslom u inostranstvu kao i zbog potrebe naših brodara za obučenim kadrovima i validnim plovidbenim ovlaštenjima na Rajni i ostalim unutrašnjim plovnim putevima Evropske Unije obratili smo se našem ministarstvu i rečnoj policiji Nemačke sa pitanjem priznavanja naših ovlaštenja. Nemačka policija je ponudila tri rešenja. Prvi je bileteralni sporazum […]

UPLS 3. марта 2017.

Prilikom senzacionalističkog pisanja Blica o navodnom švercu oružja odgovorni novinari su naneli nepopravljivu štetu lađarskoj struci, Udruženju lađara Srbije i brodarskoj firmi čije su ime broda spomenuli u navedenom tekstu. Po objavljenom tekstu smo obavestili ministarstvo unutrašnjih poslova, novinsku kuću Blic a nakon pretrpljene štete i Savet za štampu kao i Udruženje novinara Srbije sa […]