Mesec: mart 2017.

UPLS 9. marta 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali obaveštenje o zapažanjima vezano za plovidbu na reci Save od ušća do Ostružničkog mosta.OBAVEŠTENJE BR. 8Poštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, a u vezi odvijanja bezbedne plovidbe u akvatoriji reke Save od ušća Save u Dunav do Ostružničkog mosta. Navedena akvatorija prestavlja deo plovnog puta koji zbog svojih […]

UPLS 9. marta 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali :PREDSTAVKU  NA STANJE OBELEŽAVANJA PLOVIDBENIH OTVORA MOSTOVAPoštovani,Trenutno stanje postavljenjih znakova, svetlosnih signala i radarskih markera na plovidbenim otvorima mostova na plovnim putevima u Republici Srbiji je verovatno na najnižem nivou u Evropi. Plovidba noću i u uslovima smanjene i ograničene vidljivosti kroz plovidbene otvore mostova u Srbiji je zbog takvog […]

UPLS 9. marta 2017.

Dana 09.03.2017. ministarstvu smo poslali sledeći dopis za zahtevom za revizijom i ispravkom Brodskog dnevnika i Popisa posade.Zahtev za reviziju brodskih dokumenata – Brodski dnevnik i Popis posadePoštovani,Obraćamo Vam se povodom zapažanja iz prakse vezano za upotrebu brodskih knjiga: Brodski dnevnik i Popis posade. Brodski dnevnik je u prošlosti imao značajnu ulogu u evidenciji dešavanja […]

UPLS 4. marta 2017.

ZAHTEV ZA DOPUNU PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA“Službeni glasnik RS” broj 30 od 27. marta 2015.Poštovani,Navedeni pravilnik je bitno uticao na Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2017 godinu.Sidrišta određena ovim pravilnikom i planom obeležavanja nisu dovoljna po svom broju, lokacijama i površinama akvatorije koju zauzimaju za normalno funkcionisanje plovidbe. Najočigledniji […]

UPLS 4. marta 2017.

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis:OBAVEŠTENJE – MINIMALAN BROJ ČLANOVA POSADE U STAJANJUPoštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, u vezi minimalne posade broda u stajanju.U praktičnoj primeni Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i pratećih propisa susrećemo sa problemom definsanja minimalnog broja članova posade u stajanju. Zapovednik broda pored obaveza […]

UPLS 3. marta 2017.

Dana 03.03.2017. Ministarstvu smo dostavili sledeći dopis:OBAVEŠTENJE broj 9 – Obeležavanje plovnog puta na sektoru GolubacPoštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesinalnih lađara Srbije, u vezi projekata koje sprovodi vaše ministarstvo, a direktno utiču na našu struku.Smatramo da pokrenuti projekti uvođenja daljinske kontrole obeležavanja na plovnim putevima, redovnog tehničkog održavanja plovnih puteva i projekat hidrotehničkih i […]

UPLS 3. marta 2017.

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis sa molbom za pojašnjenje:ZAHTEV ZA TUMAČENJE DELOVA PRAVILNIKA O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJIMA, ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE Službeni glasnik RS br. 64/12, 99/15 i 3/17Poštovani, Navedeni pravilnik je u praktičnoj primeni izazvao dileme, te vam se obraćamo ovim putem kako bi smo ih otklonili.Član […]

UPLS 3. marta 2017.

Zbog pojačane potražnje naših ljudi za poslom u inostranstvu kao i zbog potrebe naših brodara za obučenim kadrovima i validnim plovidbenim ovlaštenjima na Rajni i ostalim unutrašnjim plovnim putevima Evropske Unije obratili smo se našem ministarstvu i rečnoj policiji Nemačke sa pitanjem priznavanja naših ovlaštenja. Nemačka policija je ponudila tri rešenja. Prvi je bileteralni sporazum […]