Dan: 4. marta 2017.

UPLS 4. marta 2017.

ZAHTEV ZA DOPUNU PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SIDRIŠTA“Službeni glasnik RS” broj 30 od 27. marta 2015.Poštovani,Navedeni pravilnik je bitno uticao na Plan obeležavanja unutrašnjih plovnih puteva na rekama Dunav i Tisa za 2017 godinu.Sidrišta određena ovim pravilnikom i planom obeležavanja nisu dovoljna po svom broju, lokacijama i površinama akvatorije koju zauzimaju za normalno funkcionisanje plovidbe. Najočigledniji […]

UPLS 4. marta 2017.

Dana 03.03.2017. poslali smo ministarstvu sledeći dopis:OBAVEŠTENJE – MINIMALAN BROJ ČLANOVA POSADE U STAJANJUPoštovani,Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, u vezi minimalne posade broda u stajanju.U praktičnoj primeni Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i pratećih propisa susrećemo sa problemom definsanja minimalnog broja članova posade u stajanju. Zapovednik broda pored obaveza […]