Dan: 16. maja 2018.

UPLS 16. maja 2018.

Poštovani, obraćamo Vam se sa molbom da nam odgovorite na nekoliko pitanja koja su vezana za probleme oko priprema i polaganja ispita za sticanje posebnih ovlašćenja o osposobljenosti u unutrašnjoj plovidbi, kao i postupaka u slučaju opasnosti na brodu.Više godina unazad kapetanija pristaništa Beograd organizuje u svojim prostorijama pomenute ispite za nautičko i mašinsko osoblje. […]