Dan: 27. septembra 2019.

UPLS 27. septembra 2019.

Nakon formiranja nove Ispitne komisije za polaganje stručnih ispita pri MGSI, našem Udruženju je ukazana posebna čast i zadovoljstvo da kao predstavnici stručne javnosti iz civilnog sektora učestvujemo kao ispitivači novih kandidata za stručna zvanja u unutrašnjoj plovidbi.Za zvanja Zapovednika A, brodskih krmara i zvanja za posebnu osposobljenost navigatora za rad na putničkim brodovima i […]

UPLS 27. septembra 2019.

26.09.2019. oko 19:30h, usled plovidbene nezgode je došlo do potonuća samohodnog teretnjaka “Salajka”, nekada u vlasništvu brodarske firme Heroj Pinki a sada u vlasništvu MSK Ruma.Do potonuća je došlo nakon udara broda u neobeleženu potopljenu baržu koja se nalazi u desnoj obali na 1166 km reke Dunav, Ada Huja, Beograd.Barža, koja je usled niskog vodostaja, […]