Dan: 14. oktobra 2019.

UPLS 14. oktobra 2019.

Poslednjih godina se mnogo govori o očuvanju prirodne sredine. Ovde ćemo navesti neke primere kako se trenutno ophodimo prema prirodi, prvenstveno prema našim rekama, Dunavu i Savi i daćemo neka moguća rešenja kako bi mogli da unapredimo naš odnos prema zagađenju i očuvanju prirode.1. Smeće;Trenutno stanje u Republici Srbiji je ovakvo: ne postoje kontejneri za […]