Dan: 4. marta 2020.

UPLS 4. marta 2020.

Stručnoj javnosti, inspekcijskom nadzoru, lučkim kapetanijama i MGSI. Hteli bi da skrenemo pažnju na jednu zanemarenu a veoma bitnu činjenicu, a to je prekomerno eksploatisanje radne snage angažovane na radu prilikom utovara/istovara kao i pripreme samih objekata za utovar.Moje kolege sa teretnih brodova jako dobro znaju o čemu je reč. Nema lađara koji nije došao […]