Dan: 25. aprila 2020.

UPLS 25. aprila 2020.

Povodom obraćanja našeg Udruženja 23.04.2020. Vladi republike Srbije za ublažavanje mera samoizalacije, usvojena je naša molba i period obavezne samoizolacije za lađare koji dolaze iz inostranstva sada iznosi 14 dana.Odluku možete pročitiati u novom Službenom glasniku:http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/23/1/reg“Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju […]