Dan: 3. maja 2020.

UPLS 3. maja 2020.

 U prilog 1. maju želimo da objavimo nelogičnosti u zakonu kod nas. Prikazačemo Vam kako se jedan zakon protivi drugome i u potpunosti ga osporava.Ovo je nastalo usled želje da se na brzinu donese zakon i ispune neke obaveze koje je država preuzela na sebe i sve to na štetu lađara i brodara.Zakon o radu […]