Дан: 15. септембра 2020.

UPLS 15. септембра 2020.

Dana 14.09.2020. održano je redovno zasedanje Skupštine Udruženja profesionalnih lađara Srbije. Заседање 7. редовне Скупштине Удружења професионалних лађара Србије и 1. заседање Синдиката лађара и помораца Србије, 21000 Нови Сад, Дунавска 2, Клуб УПЛС и ГСЛПС На 7. редовном заседању Скупштине УПЛС-а вршиће се дискусија по следећим тачкамa дневног реда Дневни ред: 1. Преглед године […]