Dan: 5. oktobra 2020.

UPLS 5. oktobra 2020.

Problem novosadskog sidrišta je i nakon svih pisanja i obraćanja inspekciji plovidbe i dalje aktivan. Zbog velikog broja konvoja i vetrova koji su uobičajeni u ovo doba godine, plovidba kroz zonu novosadskog sidrišta predstavlja pravi izazov.Prepreku u plovidbi, u uslovima smanjene vidljivosti predstavlja i neobeleženost preporučenog prolaza mosta Varadinska duga i neadekvatne radarske oznake plovidbenog […]