Дан: 20. априла 2021.

UPLS 20. априла 2021.

FOTO: UPLS I 2021. Odluke koje je donela Savska komisija, a vezana je za plovidbu rekom Savom, su sa stručne strane (navigacijske) veoma diskutabilne i krajnje štetne za Republiku Srbiju što se tiče transporta i razvoja privrede. Odredbe o maksimalnoj veličini sastava Savska komisija je prepisala sa sliva reke Rajne sa kojim reka Sava nema […]