Članstvo - pristupnica

Udruženju lađara može da pristupi svako lice koje radi u lađarskoj struci i poseduje ovlašćenje o osposobljenosti.
Da bi postali punopravni član potrebno je da popunite pristupnicu i da uplatite članarinu. Popunjavanjem prijave na pristupnici ispod ulazite u našu bazu podataka i postajete punopravni član udruženja.

Za one koji nisu u mogućnosti ili se ne snalaze najbolje sa pristupnicom na sajtu mogu da pošalju SMS na 0641121886 sa sledećim podacima: Ime i prezime, JMBG, kućna adresa, email, ovlašćenje u un pl. i broj telefona ili da preuzmu pristupnicu u PDF formatu, da je odštampaju i pošalju popunjenu na email udruženja ili poštom na adresu udruženja.

PRISTUPNICA PDF

E-Pristupnica:

Članarina za godinu dana iznosi 3000 dinara i možete je uplatiti uplatnicom u pošti lil banci na račun:

265-6250310000283-28

uplatnica