Obaveštenje za javnost

Obaveštenje za javnost

Povodom nesporazuma nastalih u komunikaciji između Udruženja profesionalnih lađara i ministarstva odlučili smo da sve dopise ubuduće dostavljamo na pisarnicu ministarstva, na mejl ministarstva i objavimo na sajtu udruženja.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
REPUBLIKE SRBIJE

MINISTRU
SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ

DOPIS

Poštovani,

U nameri da izbegnemo komunikaciski nesporazum, u prilogu vam dostavljamo kopije elektronske pošte upućene vama od strane UDRUŽENJA PROFESIONALNIH LADJARA SRBIJE u periodu od 24.03.2016. do 07.02.2017. Dalju komunikaciju sa vama obavljaćemo istovremeno putem elektronske pošte, pisarnice republičkih  organa u sedištu ministarsva i objavljivanjem na sajtu udruženja.
Upravni odbor udruženja Profesionalnih lađara Srbije

 

Dopis

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 7/ 2017

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16 и 104/16-др. Закон), објављује:

САОПШТЕЊЕ   БРОДАРСТВУ  бр. 7/ 2017

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја, надлежни органи и организације водопривреде, пловидбени агенти, марине и наутички клубови као и остали учесници у пловидби да се:

Од дана, 16.02.2017. у 07,00 часова, ДОЗВОЉАВА   пловидба на целом току реке Дунав кроз Републику Србију, од км. 845,6 (Прахово) до км. 1433 (Бездан), у свим  моделима пловидбе и за све врсте пловних објеката
Упозоравају се заповедници бродова и састава, старешине пловила као и остали учесници у пловидби да сектор  од км 1232 ( Бешка ) до км 1170 ( Београд ), до недеље,19.02.2017.године, ниће бити обележен  пловећим ознакама, те  да  обрате посебну пажњу приликом пловидбе и маневрисања, подесе габарите (дужину, ширину и газ пловила) и смање брзину пловидбе, поштујући правила пловидбе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.

Žalba ministarstvu na tumačenje pravilnik o overi ukrcanja

Povodom brojnih žalbi članova Udruženja na nemogućnost overe naših brodarskih knjižica pri ukrcanju na brodovima sa stranom zastavom, poslali smo ministarstvu saobraćaja sledeći dopis:

MINISTARSTVU GRADJEVINE SAOBRAČAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE

PREDSTAVKA NA POSTUPANJE SLUŽBENIKA LUČKIH KAPETANIJA

 

U skladu sa obavezama ministarstva po članu 245 zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjin vodama, u daljem tekstu zakon, ovim putem vas obaveštavamo o sledećim uočenim propustima u radu lučkih kapetanija u sprovodjenju odredbaba zakona i podzakonskih propisa.
Zakon u članu 169 stav 5 definiše obaveze lučkih kapetanija u upravnim poslovima koji su im povereni zakonom i drugim propisima. Član 136 zakona definiše pravilnik donet od strane ministarstva, od 15.05.2013. PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA I ZAMENE, SADRŽINI I OBRASCU BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAVANJE, LICIMA I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA UNOŠENJE I OVERU PODATAKA, KAO I SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAVANJE (Sl. glasnik RS br 40/13).
Propust se ogleda u nepoštovanju Člana 13. stav 7. pravilnika.
Iako pravilnik predviđa jasnu obavezu lučke kapetanije da vrši overu ukrcanja nosioca brodarske knjižice, u praksi smo se susreli sa stavom kapetanija da službenici odbijaju da izvrše overu ukrcanja ukoliko je ukrcanje ostvareno na plovilu koje vije stranu zastavu. Sledeći propust je što nosioca brodarske knjižice sa takvim ukrcanjem upućuju na overu ukrcanja, koje je bitno zbog dokazivanja plovidbenog staža i daljeg napredovanja u službi, vrši u diplomatsko konzularnom predstavništvu države pod čijom zastavom je ostvario ukrcanje. Dalje se priča još više komplikuje, tako da u nekim DKP izvrše overu srpske brodarske knjižice što sad već teži ka ozbiljnijim kvalifikacijama koje se tiču i suvereniteta Republike Srbije. Primera radi kakva bi bila primerena reakcija Republike Nemačke kada bi naš konzulat izvršio overu ukrcanja nemačkom državljaninu, u nemačkoj brodarskoj knjižici.
Obraćamo vam se sa najboljim namerama, i molbom da se osmisli procedura overe ukrcanja ostvarenog u svojstvu člana posade na brodu koji vije stranu zastavu.

U Novom Sadu
08.02.2017.

Saopštenje za javnost povodom prodaje Jugoslovenskog rečnog brodarstva

Povodom objave o prodaji brodarske firme Jugoslovensko rečno brodarstvo iz Beograda članovi Udruženja zaposleni u navedenoj firmi su izrazili zabrinutost i tim povodom dajemo saopštenje za javnost:

Dana 17.02. 2017. po primljenim ponudama počinje prodaja Jugoslovenskog rečnog brodarstva (JRB).
JRB je jedna od najstarijih brodarskih firmi na Dunavu. Oformio ga je Kapetan Miša 1825. godine sa 12 brodova, 1856. godine postaje Francusko – Srpsko parobrodsko društvo, 1891. dobija ima Prvo kraljevsko Srpsko brodarsko društvo, 1921. postaje prvo Srpsko parahodsko društvo od kojeg posle rata postaje JRDB a od 1952. godina nosi naziv JRB.
U svom sastavu ima 309 zaposlenih od toga 159 lađara, poseduje preko 50 barži (potisnica), pristane (pontone) u Velikom Gradištu, Beogradu i Bezdanu, 10 linijskih brodova, 3 boksera, 3 mala broda za opsluživanje, brod radionicu, mali putnički brod “Kovin”, nekretnine – agencije u Beču, Bezdanu, Novom Sadu, Šapcu, Beogradu, Pančevu i Smederevu, upravnu zgradu u Kneza Miloša 82 od 6000 m2 sa parkingom i dva brodoremonta – u Pančevu i Beogradu. Firma uredno posluje, plate su redovne kao i svi doprinosi državi. Postoje dvogodišnji ugovori za prevoz žitarica i sa Smederevskom željezarom za prevoz sirovina.
Zaposleni u Jugoslovenskom rečnom brodarstvu pozivaju odgovorne i nadležne institucije kao i ministarstvo i zainteresovanu javnost da se povede računa o procesu i načinu privatizacije kao i o interesima budućeg vlasnika kako bi se izbegla greška učinjena pre 6 godina prilikom privatizacije 4 državne firme u jednu, “Dunav grupa agregati”.

Podsećamo da, kada je Dušan Borovica preuzeo DGA  (Dunav grupa agregati), je firma brojala oko 450 zaposlenih od čega je 300 činilo ukrcano osoblje na brodovima. Kompanija je nastala sastavljanjem više manjih i većih firmi: “Heroj Pinki” iz Novog Sada, BBP (Beogradsko bagersko preduzeće) iz Beograd, Brodarstvo Zrenjanin iz Zrenjanina i Brodarstvo Požarevac iz Požarevca. Svaka firma je uspešno poslovala pre spajanja u Dunav grupu. DGA  se bavila exploatacijom prirodnih agregata, prevozom rasutog tereta i razvozom tečnih naftnih derivata. Posedovala je veliki broj deponija za prodaju peska i sljunka imala je veliku flotu koju su činile samohotke, potiskivači, manji i veci tegljači, refulerni bageri, bageri vedričari, istovarni uređaji, veliki broj barži (potisnica) i šlepova (tegljenica) za rasuti i tečni teret, plovni suvi dok, stambene lađe,ploveće platforme za isptivanje kvaliteta šljunka, samohotke za prevoz automobila, i ledolomce. Uz mnoge napore radnika i slanja raznih molbi i upozorenja državi kompanija DGA je totalno uništena, pojedini deo flote je oduzet od strane banaka zbog raznih kredita koji su podizani na osnovu hipoteke nad brodovima, radnici su ostali bez posla i na rubu egzistencije, na mnogim sastancima prisustvovao je i tadasnji pokrajinski sekretar za rad i zaposljavanje Miroslav Vasin koji je tada garantovao da pokrajinska Vlada neće dozvoliti da firma propadne. Pokrajinska vlada je upozoravana kao i sekretar o važnosti ledolomaca za grad Novi Sad i za državu i za rad ostalog dela flote ali nažalost, uz ogromne napore, molbe, upozorenja i proteste sa blokadom Dunava, firma je totalno uništena a radnici su prepušteni da se snalaze sami za sebe.

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije

Saopštenje za javnost i javni poziv stručnoj javnosti povodom izrade udžbenika

Odlukom Skupštine Udruženja profesionalnih lađara Srbije 27.01.2017. napravljen je plan za realizaciju novog udžbenika za rečnu navigaciju. Udžbenik bi trebao da bude napisan po najnovijim standardima sa svim aktuelnim promenama i iskustvima iz teorije i prakse u našoj zemlji i zemljama Evropske unije. Ovim putem upućujemo:

Javni poziv stručnoj javnosti i svim zainteresovanim stranama da se uključe u projekat Udruženja u izradi udžbenika i reviziji plana i programa rečne navigacije i praktične nastave u stručnim školama smera nautički tehničar.

Udžbenik će pored obrazovnog karaktera u srednjim stručnim školama imati i ulogu priručnika za rečnu navigaciju profesionalnim radnicima na brodovima trgovačke mornarice kao  i nautičarima – rekreativcima.

Smatramo da će novi udžbenik doneti ozbiljne promene u kvalitetu, standardu i bezbednosti plovidbe rekama, povećati kvalitet obrazovnog sistema u Srbiji kao i da će otkloniti ili ublažiti aktuelne probleme koji postoje u unutrašnjoj plovidbi.

Podsećamo da je poslednji aktuelni udžbenik napisan 1988. godine, da je zastareo i nije više primenjiv u praksi.

Upravni odbor udruženje profesionalnih lađara Srbije

 

Saopštenje za javnost o rezultatima redovnog zasedanja 27.01.2017.

Dana 27.01.2017. u Novom Sadu je održana redovna Sednica Udruženje profesionalnih lađara Srbije. Na redovnom zasedanju izvršena je analiza prošlogodišnjeg rada, usvojen je novi Statut, prihvaćena je promena sedišta Udruženja, izvršena je reorganizacija organa uprave, dogovoreno je pokretanje časopisa “Lađari Srbije – lađarski glasnik” koji će izlaziti dva puta godišnje i koji će pratiti dosadašnji rad kao i buduće projekte Udruženja, potvrđena je odluka i napravljen je plan za pravljenje novog udžbenika rečne navigacije koji će služiti kako za obrazovanje mladih kadrova tako i kao priručnik profesionlnim radnicima u unutrašnjoj plovidbi, reviziji i promeni aktuelnog plana i programa brodarske škole, ukazana je zabrinutost zaposlenih radnika Jugoslovenskog rečnog brodarstva zbog objavljene prodaje preduzeća, usaglašen je stav svih članova o nedostatku brodova posebne namene kao što su ledolomci, vatrogasni brodovi i inspekcije plovidbe, ponovljen je zahtev svih članova za revizijom i povlačenjem uredbe o zvanjima od pre 5 godina zbog njegove neprimenjivosti kao i neprepoznatljivosti naših isprava i zvanja u Nemačkoj i zemljama Rajnske komisije.

 

Reagovanje na optužbe Ministarstva od 18.01.2017.

Povodom obraćanja Ministarstva na navodno tendeciozan rad Udruženja profesionalnih lađara Srbije i navodno neosnovane tvrdnje da nismo upozoravali na pojavu leda pre početka zime podsećamo javnost na javno obraćanje putem medijske kuće Kanal 9 iz Novog Sada od 29.11.2016. godine pod naslovom “Lađari: nebezbedna plovidba i nedostatak ledolomaca na Dunavu”.

 “U toku su radovi na Železničkom mostu koji ugrožavaju plovidbeni saobraćaj, kažu u Udruženju profesionalnih lađara, objašnjavajući da su radovi neobeleženi i bez odgovarajuće signalizacije. Nisu samo brodovi ugroženi, već i sama skela usled talasa, kažu lađari, te podsećaju i da je zima na pragu, a Novi Sad i dalje bez dovoljnog broja ledolomaca.”

 Čitav članak i video zapis se mogu videti na sajtu medijske kuće Kanal 9  na sledećem linku:

http://www.kanal9tv.com/ladari-nebezbedna-plovidba-i-nedostatak-ledolomaca-na-dunavu/

 

Navod da smo se prvi put obratili Ministarstvu tek 15.01.2017. takođe nije opravdan jer smo se prilikom osnivanja Udruženja obratili : Pokrajnskom Sekretarijatu, Klasteru za vodni saobraćaj, Privrednoj komori, Kancelariji za saradnju sa civilnim društvima i Ministarstvu saobraćaja. Jedino nam je odgovorila kancelarija za saradnju sa civilnim društvima koja nas je uputila na Ministarstvo saobraćaja. Datum poslate elektronske poruke je 24.03.2016.
U nastavku se nalazi snimak ekrana upućene elektronske poruke kao i prilozi koji su tom prilikom poslati.

Dopis Udruženje    Primedbe na pravilnik o zvanjima   Grupacija za brodarstvo-PKS

U priloženim dokumentima se vidi problematika zbog koje smo i osnovali Udruženje profesionalnih lađara Srbije. Na poslatu poruku nikada nismo dobili odgovor mada su neke stavke od navedenih problema u međuvremenu rešene.

Na poslednju elektronsku poruku koju smo uputili nismo dobili odgovor a da je primljena smo saznali iz navedenog Saopštenja za javnost Ministarstva.
Sadržaj elektronske poruke prenosimo u potpunosti:

“Poštovani,
kontaktiram Vas ovim putem kao predstavnik Udruženja profesionalnih
lađara Srbije. Mi smo osnovani prošle godine u martu i od tada se
aktivno zalažemo za unapređenje lađarstva u Srbiji. Više puta smo
slali dopise sa primećenim nedostacima i predloga za rešenje aktuelnih
problema u brodarstvu ali smo do sada ostali bez odgovora. U nastavku
ću Vam predstaviti najaktuelniji problem sa kojim se od Nove godine
naši članovi suočavaju pa Vas molim da mi date mišljenje i predlog
kako da probleme rešavamo.

Od Nove godine su prestala da važe stara ovlašćenja u unutrašnjoj
plovidbi. Nekolicina naših članova ima sledeći problem. Radili su 40
godina kao mornari motoristi i pre 7 – 8 godina su položili ispite za
brodovođu unutrašnje plovidbe i tako su radili kao zapovednici na
našim brodovima u skladu sa ovlašćenjem. Promenom zakona o zvanjima u
unutrašnjoj plovidbi nisu uspeli da dobiju zvanje zapovednika A iako
imaju ispit za radar i radio stanice, pošto nemaju završenu srednju
školu. Tim ljudima je uskraćeno pravo na rad jer od zvanja jedino mogu
da dobiju zapovednik B i C koji su loše definisani i sa njima ne mogu
da obavljaju poslove oficira palube. Jedini način koji se sada nudi
tim ljudima je da završe srednju školu što je u njihovim godinama
prilično neizvodljivo.
Kako je od prošle godine povećan broj minimalne posade na našim
brodovima pojavio se ozbiljan nedostatak kadra koji, ako se nešto ne
promeni, preti da naši brodari počnu da uvoze radnu snagu iz zemalja
iz okruženja.
Dodatan problem predstavljaju i mladi kadrovi koji iz brodarske škole,
zbog formalizma u birokratiji ne mogu da polažu stručne ispite po
obrazovanju i vremenu ukrcanja nego se gleda svojstvo u kom su ukrcani
u brodarskoj knjižici. Tako imamo nekoliko slučaja da su mladići iz
brodarske škole počeli da rade kao pripravnici za mornare i po promeni
,da mogu odmah biti ukrcani kao pripravnici za krmara, im nije priznato
dotadašnje ukrcanje nego su sa radom za zvanje počeli iz početka iako
je posao mornara i krmara u praksi apsolutno isti. Do ove omaške je
došlo isključivo zbog lošeg, formalističkog, tumačenja zvanja krmara.
U prilogu Vam dostavljam primedbe na zakon o zvanjima i propratni
dopis koji smo sastavili a koji smo poslali ministarstvu u martu
prošle godine, na žalost bez odgovora.
Nadam se da ćemo ostvariti saradnju radi poboljšanja trenutnog stanja
u našem brodarstvu.”

Pored navedenog teksta u prilogu su dostavljeni dopisi od prošle godine i popunjeni upitnik o Udruženju lađara.

Mi kao Udruženje profesionalnih lađara izražavamo iskreno žaljenje zbog nedostatka kvalitetne komunikacije između stručne javnosti i Ministarstva i još jednom potsećamo da smo otvoreni za svaku saradnju kao bi sačuvali naše brodarstvo i brodare.

Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara

Saopštenje za javnost povodom ledostaja na Srpskim rekama

#Led #Dunav #Udruzenjeladjara #Vucic #Srbija

Povodom aktuelnih dešavanja na Srpskim rekama povodom kretanja i lomljenja leda, Udruženje profesionalnih lađara Srbije izdaje sledeće saopštenje za javnost.

Prošlogodišnji dug period niskog vodostaja i mala količina padavina u jesenjem periodu su bili jasna najava hladne zime i moguće pojave leda.  Naše Udruženje je putem medija više puta, nekoliko meseci ranije, najavljivalo moguću opasnost od pojave leda kao i na opasnosti koje on može da izazove  pogotovo na kritičnim delovima plovnih reka. Upozoravali smo na nedostatak naših ledolomaca zbog nerešenih imovinsko pravnih odnosa države i privatizovanih brodarskih firmi kao i na slab rad nadležnih inspekcija plovidbe na obezbeđenju gradilišta i kritičnih sektora za plovidbu. Trenutno su nam u ispomoć došla dva Mađarska ledolomca koji su slične gradnje i godišta kao i naši Čakor i Vučevo koji stoje vezani na keju u Novom Sadu. Ti Mađarski brodovi su stariji od 35 godina i savršeno su operativni i funkcionalni. Najavljena je kupovina novih ledolomaca pa ovom prilikom pozivamo Državu da u saradnji sa lađarskom strukom a ne stručnim političarima uradi nešto na obnovi ili nabavci ledolomaca, kao i po pitanju održavanja brodova posebne namene, jer je to pitanje ne samo prohodnosti plovnih puteva nego bezbednosti države, kako Srbije tako i suseda. O aktuelnim problemima ćemo pismeno obavestiti i gospodina Premijera i tražiti sastanak kako bi se u budućnosti izbegle veće nezgode.

Podsećamo da je Srbija, samo u vlasništvu firme “Heroj Pinki” a po privatizaciji “Dunav grupa agregati”,  imala tri ledolomca: Čakor, Vučevo i Petrovaradin. Čakor i Vučevo su tegljači ledolomci kupljeni 1968. godine a Petrovaradin je potiskivač/tegljač/ledolomac sagrađen 1988. godine novcem pokrajine Vojvodine, kao plovila posebne namene  od strateškog značaja za zemlju.

Kapetan Branislav Vajda
Predsednik udruženje profesionalnih lađara Srbije

Brod Sloga razbija ledeni čep u Novom Sadu 12.01.2017.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/udruzenjeladjara/videos/236063586839933/” width=”560″ height=”315″ onlyvideo=”1″]

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/udruzenjeladjara/videos/236061416840150/” width=”560″ height=”315″ onlyvideo=”1″]

 

 

Naš kolega kapetan Bogdan Natošević probija ledeni čep u Novom Sadu 12.01.2016. Sve pohvale za odlično odrađen posao.

Led na Dunavu u Novom Sadu

 

Led u Novom Sadu 10.01.2017.