UPLS 24. februara 2017.

“POMOĆ, POMOĆ ! POZIVA BROD „KRAJINA“, POZICIJA REKA SAVA, IZMEĐU STAROG ŽELEZNIČKOG MOSTA I GAZELE!!! Nažalost, na “Krajini” odavno nema radio stanice, ni posade koja bi mogla da uputi poziv u pomoć. Zato, u ime Krajine i onoga što ona predstavlja, Udruženje profesionalnih #lađara Srbije upućuje ovaj javni poziv, molbu i zahtev svim institucijama Republike […]

UPLS 23. februara 2017.

Dana 23.02.2017. dobili smo odgovor ministarstva na predstavku o postupanja službenika kapetanije na overu ukrcanja Srpskih državljana zaposlenih na brodovima koji viju stranu zastavu. U nastavku možete preuzeti i pregledati dopis. Dopis ministarstva Upravni odbor Udruženja profesionalnih lađara Srbije

UPLS 15. februara 2017.

Povodom problema sa  kojima su suočeni naši navigatori koji plove po plovnim putevima Nemačke a vezano za ovlaštenja u unutrašnjoj plovidbi R. Srbije, obratili smo se Nemačkoj upravi rečne policije u Regenzburgu za zvanično pojašnjenje problematike. U nastavku je sadržaj pisma koje smo uputili i odgovor koji smo dobili, prevedeni na Srpski jezik. DOPIS UDRUŽENJA […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ OBAVEŠTENJE BROJ 5   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalni lađara Srbije u vezi pravilnog vođenja brodske administracije. RADIO DNEVNIK U praksi se surećemo sa problemom vezanima za ovu brodsku evidenciju, sam obrazac dnevnika je zastarelo rešenje i postojeći obrazac je još […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 4   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema sa tumačenjem i praktičnom primenom sledećih članova Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Član 150. “Zapovednik je ovlašćen i dužan da svim licima na […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE   MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 3   Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi problema koji su uočeni u primeni propisa prilikom vođenja brodske administracije. DNEVNIK BRODSKOG SMEĆA Uvođenje ove novine u našem brodarstvu vidimo kao pozitivan pomak, a kao […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE MINISTRU SEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ   OBAVEŠTENJE BROJ 2  Poštovani, Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije u vezi kadrovske strukture ukrcanog osoblja trgovačke mornarice i mogućim problemima u budućem periodu. Slična zapažanja se nalaze i u vašoj strategiji razvoja brodarstva. Brodarstvo nije izbeglo opšti društveni sunovrat […]

UPLS 15. februara 2017.

MINISTARSTVU GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE MINISTRUSEKTORU ZA VODNI SAOBRAĆAJ I BEZBEDNOST PLOVIDBE   OBAVEŠTENJE BROJ 1. Obaveštavamo vas o zapažanjima Udruženja profesionalnih lađara Srbije, koja su bitna za pravilno funkcionisanje vašeg resora i naših članova u obavljanju svojih delatnosti. Naše strukovno udruženje je skoro formirano, a ovo obaveštenje je deo naših aktivnosti na ispunjavanju proklamovanih […]