UPLS 4. aprila 2020.

 Sa žaljenjem obaveštavamo sve kolege da nas je napustio naš dragi kolega i prijatelj Rade Koljanin Raća (10.09.1962 – 04.04.2020).Rade je svoj radni vek proveo u Beogradskom bagerskom preduzeću i ostaće zapamćen kao dobar kolega i odličan prijatelj.Želimo mu mirnu i laku poslednju plovidbu.Udruženje profesionalnih lađara Srbije

UPLS 26. marta 2020.

Premijerki Ani BrnabićMinistarki Zorani MihajlovićKriznom štabuPoštovani, ponovo Vam se obraćamo sa molbom za razrešenje sporne odluke o iskrcavanju/ukrcavanju posada na rečene brodove u Srbiji.Uredbom je predviđeno da se osoblje, ukoliko želi smenu, a brod je doplovio iz inostranstva, mora da provede u vojnom karantinu 28 dana. Smatramo da je odluka preterana i nepotrebna. Svaki brod […]

UPLS 23. marta 2020.

Povodom rešenja o izmeni i dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID 19, izazvane virusom SARS CoV 2, zaraznom bolešću05 Broj 53-2740/2020, od 21. marta 2020 godine“Brodovima koji plove na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije, bez obzira da li su u tranzitu ili uplovljavaju, odnosno isplovljavaju iz domaće luke ili pristaništa, nije dozvoljena zamena članova posade […]

UPLS 5. marta 2020.

 U Republici Srbiji na rekama, u lukama i na pretovarnim mestima godišnje se utovari na desetine miliona tona robe.Da bi se ta roba utovarila na brod, potisnicu ili šlep, objekat se mora pripremiti za utovar. To znači da utovarni prostor samog objekta za utovar neke robe mora biti čist i suv. Tu dolazimo do jednog […]

UPLS 4. marta 2020.

Stručnoj javnosti, inspekcijskom nadzoru, lučkim kapetanijama i MGSI. Hteli bi da skrenemo pažnju na jednu zanemarenu a veoma bitnu činjenicu, a to je prekomerno eksploatisanje radne snage angažovane na radu prilikom utovara/istovara kao i pripreme samih objekata za utovar.Moje kolege sa teretnih brodova jako dobro znaju o čemu je reč. Nema lađara koji nije došao […]

UPLS 3. marta 2020.

Krajem januara ove godine predstavnici našeg Udruženja su imali radni sastanak sa predstavnicima MGSI za vodni saobraćaj i sa predstavnicima za inspekcijski nadzor istog ministarstva.Teme koje smo predložili i obradili na sastanku su bile sledeće:Rešavanje problema ovlašćenja -priznavanje na Majni i kanalu? -jedna kartica umesto dosadasnjih 7? -zašto su oduzeta ovlašćenja kapetanima koji su ih […]

UPLS 26. februara 2020.

Od početka 90tih godina prošlog veka srpsko brodarstvo je počelo da posustaje. Zbog sankcija, smanjenja industrijske aktivnost i nemogućnosti izvoza i kretanja srpskih brodova van teritorije Srbije došlo je do smanjene potrebe za kadrovima na brodovima.To se odrazilo i na školovanje mladih kadrova koje je skoro potpuno prestalo. Od tada pa do današnjih dana obuka […]

UPLS 26. februara 2020.

Proteklih godina smo puno pisali o problemu odlaganja smeća sa brodova u Srbiji. Neke promene na bolje su vidljive ali na žalost samo u Novom Sadu i Beogradu i uglavnom samo za putničke brodove.Teretni brodovi imaju ogroman problem sa regularnim odlaganjem otpada jer na graničnim prelazima i u lukama na graničnim prelazima ne postoje kontejneri […]